Búsqueda avanzada
CIRCULAR 4-2023.- COTAS E SEGUROS COLEXIAIS PARA O ANO 2023
20/01/2023

 
I.- COTAS COLEXIAIS

               As cotas colexiais que se xirarán durante o ano 2023, correspóndense cos seguintes conceptos e importes:

                Colexiados exercentes residentes:

                Cota colexial:                                                                             29,88 €/mes
                Cota ao Consejo General Abogacía Española                        3,38 €/mes
                Cota ao Consello da Avogacía Galega                                      1,25 €/mes

 
                Colexiados exercentes non residentes:

                Con residencia en Galicia, pero fora do ámbito 
territorial do ICA Vigo:  

Cota colexial:                                                                 20,00 €/mes
 
                -              Con residencia fora de Galicia:
                               Cota colexial:                                                              20,00 €/mes
                               Cota ao Consello da Avogacía Galega                       1,25 €/mes


 
                Colexiados non exercentes:

                Cota colexial:                                                                             10,00 €/mes
                Cota ao Consejo General Abogacía Española                        3,38 €/mes
                Cota ao Consello da Avogacía Galega                                     1,25 €/mes
 
               


II.- COTAS MENSUAIS DOS SEGUROS COLEXIAIS
 
                . Responsabilidade Civil (ata 450.000 €)                              23,52 €/mes
                . Indemnización diaria por baixa (enfermidade ou
                  Accidente)                                                                                 9,11 €/mes
                . Accidentes                                                                                0,33 €/mes
                . Vida e Invalidez (colexiados menores de 70 anos)            3,94 €/mes
                  (á espera da confirmación definitiva e regularización se é o caso,
                    por parte da Mutualidade da Avogacía)
                . Vida (colexiados con 70 anos  ou máis, sólo
                 cobertura da Vida)                                                                   2,47 €/mes
                   (á espera da confirmación definitiva e regularización se é o caso,
                    por parte da Mutualidade da Avogacía)
 
                Xúntanse informes da Correduría de Seguros Artai, relativos aos seguros de RC, Indemnización diaria por baixa e Accidentes. Os colexiados que desexen ampliar individualmente a súa cobertura, poden contactar directamente con D. Javier Santodomingo Foulquié, de Artai (javier.santodomingo@artai.com).
 
               O Seguro de Vida e Invalidez concertado coa Mutualidade da Avogacía, cubre o falecemento e a incapacidade absoluta e permanente aos asegurados en calquera situación. A cobertura de incapacidade absoluta e permanente extenderáse ata que o asegurado alcance a idade de 70 anos. O capital garantizado por cada asegurado é o seguinte:
 
                Falecemento:                                                                             7.500,00 €
                Incapacidade absoluta e permanente:                                  7.500,00 €
 
 
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Acepto | Rechazo | Configurar | Más información