Búsqueda avanzada

Aviso legal e política de cookies

Ilustre Colexio de Avogados de Vigo


Este aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.icavigo.org (en adiante denominada "Web"), que ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO (ICAVIGO), establecidas en PLAZA DE AMERICA OFICINA PORTAL 2 1 , 36211, Vigo, PONTEVEDRAcon CIF: Q3663003F pon a disposición dos usuarios.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: El  colegiotitular de http://www.icavigo.org es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO con domicilio en EDIFICIO PLAZA DE AMERICA Nº 2-1º, 36211, VIGO, correo electrónico: colexio@icavigo.org, teléfono contacto: 986208111 , con número de C.I.F: Q3663003F.

La actividad del COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO es la propia de un colegio profesional, conforme establece su normativa legal y reglamentaria


En conformidade co disposto na Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais, é informado de que os datos persoais facilitados a través da web, será parte dun ficheiro (automatizados ou non) a responsabilidade da empresa, de xeito poden ser usados ??con un comercial, operativo e actividades do obxecto social da finalidade da empresa. A empresa manterá os datos xa a relación co usuario completa, para cumprir as obrigas legais de comunicación e organismos públicos, que cubrían na solicitude Act relevante.

Os datos solicitados son necesarios, debe rexeitarse a comunicar os datos podería ser imposible dicir-lle sobre a súa solicitude. A empresa pode cancelar os datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recollidas ou gravado. No caso de que os datos recollidos son utilizados para unha finalidade distinta para que foron recollidos ou recollidos consentimento previo dos interesados ??será necesaria.

A empresa adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir medidas de seguridade e integridade de datos e para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado
Os usuarios cuxos datos son procesados ??poden exercer libremente os seus dereitos de oposición, acceso e información, rectificación ou cancelación do mesmo, ea revogación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei 15/1999 , protección dos datos persoais conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos pódense exercitar escrita ao seguinte enderezo: colexio@icavigo.org.

O acceso ao sitio web atribúe a condición de usuario individual e implica a aceptación plena e sen reservas polo usuario, todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso Legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web e os seus contidos pertencen á empresa ou a terceiros, de xeito que ningunha persoa usuaria é autorizado a usalos, imprimir ou almacena-los baixo ningunha hardware en calquera caso, a non ser que sexa para uso persoal e privado. Prohíbese a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte dela.

Só o uso a utilización dos contidos do dominio web para información e servizos de ser autorizada, sempre citar ou de referencia para a fonte é, co usuario, o único responsable da utilización indebida dos mesmos.

Para acceder a información contida no sitio web e utilizar os servizos ofrecidos, os menores deben obter autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais.

Datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas as persoas interesadas nos mesmos sen que, o acceso, xerar relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios ea empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e en copia impresa, prevalece este último. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do sitio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que poidan facilitar o acceso a través do sitio web para beneficios e servizos ofrecidos por terceiros que non sexan propiedade ou baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable este ou información nel contidas ou efectos que poidan resultar de tales información.

Os usuarios é estrictamente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web e tentando acceder aos datos sobre el, modificar contas de acceso de correo, mensaxes, etc.

A empresa non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a fonte, rodando na súa rede ou polas redes ás que o usuario pode acceder a través a web. O usuario / a comprométese a manter a empresa exenta de calquera responsabilidade relacionada coa web. O usuario asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poidan xurdir do acceso a tal contido, así como a súa reprodución e difusión.

A empresa non é responsable das infraccións cometidas por calquera usuario que afecten aos dereitos doutro usuario da web, ou de terceiros, incluídos os dereitos de autor, marcas, patentes, información confidencial e calquera outra propiedade intelectual ou industrial.

A empresa usará os accións civís ou penais que por lei lle corresponda ante calquera utilización indebida do seu dominio web. As controversias que xurdan en relación a este dominio rexiranse únicamente polo dereito español, someténdose ós Xulgados e Tribunais de Vigo.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Aceptar cookies | Más información