Búsqueda avanzada


Lexislación
 
12/11/2018
Terceira convocatoria do premio á transparencia, integridade e loita contra a corrupción
09/11/2018
O Consello de Ministros aproba o Real Decreto-Lei polo que se modifica a Lei de Impostos sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
07/11/2018
O TS acorda que o pago do IAXD debe asumilo o prestatario 
02/11/2018
O TS desestima o recurso do CGAE contra os xulgados de cláusulas solo
25/10/2018
O TS pon en valor a importancia do avogado da quenda de oficio así como a súa formación levada a cabo polos colexios
25/10/2018
O TC considera conforme á Constitución a obrigación dos avogados de prestar asistencia xurídica gratuíta
22/10/2018
Carlos Lesmes, presidente do TS pronúnciase sobre a sentenza relativa aos gastos hipotecarios
18/10/2018
O TS senta xurisprudencia respecto á determinación do suxeito pasivo do IAXD 
16/10/2018
Coñece as últimas modificacións da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta
11/10/2018
O CXAE publica un novo informe sobre a importancia do compliance officer
12345678910...


Acceso colexiados IC Avogados Vigo
O Colexio
Axenda Xunta de Goberno
Comisións
Directorio profesional - Guía
Normativa profesional
Colexiación - Cotas
Orzamentos e contas
Avogados Novos
Coro
Servizos
Xanela electronica única
Mediación
Seguros colexiais
Convenios con bancos
Seguros médicos e outros
Bolsa de traballo
Correo electrónico
Taboleiro virtual
Ofertas comerciais
S.A.V.I.
Biblioteca
Horario e funcionamento
Bases de datos - Biblioteca
Novidades
Consulta do Fondo bibliográfico
Reserva
Comunicación e información
Circulares
Acordos Xunta de Goberno
Resumos de prensa
Información xudicial
Normativa
Outra información
Boletín
Calendario
Redes sociais
Galería
Formación
Máster
Cursos
Documentación de cursos
Xust. gratuíta
Funcionamento
Impreso e requisitos
Lugar
Quenda oficio
SOX
Quenda de oficio
Comisión do turno
Situación do turno
Normativa
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Plaza América - Porta oficinas. 2 - 1º Vigo
Tfno: (986) 20 82 00 - 20 81 11 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.org
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Aceptar cookies | Más información